استخر کشاورزی 18

بدون دیدگاه
مراحل اجرای استخر کشاورزی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مراحل اجرای استخر کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 17

بدون دیدگاه
استخر کشاورزی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب / کشاورزی زمستان سرد با ورق آبان پلیمر شرق در دمای منفی 18 درجه مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 16

بدون دیدگاه
استخر کشاورزی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق سطح مقطع استخر: بیضی شکل کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 15

بدون دیدگاه
استخر کشاورزی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق نوع دیواره: شیب‌دار کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 14

بدون دیدگاه
استخر کشاورزی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق نوع دیواره: شیب‌دار کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 13

بدون دیدگاه
استخر کشاورزی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق نوع دیواره: شیب‌دار کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر ذخیره آب کشاورزی 2

استخر خاکی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها
اجرای ورق ژئوممبران

مراحل اجرای استخر

مراحل اجرای استخر نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب/مصارف کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 4

استخر خاکی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق موقعیت مکانی: خراسان جنوبی کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 5

استخر خاکی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب/کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

عملیات خاکی 1

اجرای استخر خاکی شرکت آبان پلیمر شرق علاوه بر تولید محصولات ژئوسنتتیک در تمام مراحل طراحی و اجرای پروژه در کنار خریداران محترم است. مشاهده همه نمونه کارها