استخر کشاورزی

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق

نوع دیواره: شیب‌دار

کاربری: ذخیره آب / کشاورزی