استخر پیش ساخته گلخانه

بیشترین ارتفاع مخزن پیش ساخته در ایران (3/4متر)

استخر پیش ساخته

پوشش داخلی: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق

کاربری: ذخیره آب و مخزن ساخت محلول در گلخانه هیدروپونیک

حجم مخازن: هر مخزن 90 متر مکعب

قطر مخزن: 6 متر

ارتفاع مخزن: 3/4 متر

موقعیت مکانی: خراسان شمالی

این مخازن با توجه به نیاز مشتری به منظور تأمین حجم مورد نیاز و با در نظر گرفتن محدودیت فضا از نظر ارتفاع و قطر استخر توسط کارشناسان شرکت آبان پلیمر شرق طراحی و اجرا شد.