استخر کشاورزی

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق

کاربری: ذخیره آب / کشاورزی

زمستان سرد با ورق آبان پلیمر شرق در دمای منفی 18 درجه