استخر با دیواره عمودی

استخر خاکی پروژه بازسازی گود حفاری شده استخر با دیواره عمودی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب/کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 8

استخر خاکی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق نوع دیواره: عمودی کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها

استخر کشاورزی 12

بدون دیدگاه
استخر سیمانی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق جنس دیواره: سیمانی نوع دیواره: عمودی کاربری: ذخیره آب / کشاورزی مشاهده همه نمونه کارها