استخر خاکی

پروژه بازسازی گود حفاری شده
استخر با دیواره عمودی
نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق
کاربری: ذخیره آب/کشاورزی