استخر سیمانی

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق

جنس دیواره: سیمانی

نوع دیواره: عمودی

کاربری: ذخیره آب / کشاورزی