استخر خاکی

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمرr

شرق

موقعیت مکانی: بوئین زهرا – قزوین

کاربری: ذخیره آب / کشاورزی