استخر صنعتی 2

بدون دیدگاه
استخر صنعتی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب / صنعت مشاهده همه نمونه کارها

استخر شرکت ملی نفت

بدون دیدگاه
استخر شرکت ملی نفت ایران نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق نوع دیواره: عمودی کاربری: ذخیره آب / صنعتی مشاهده همه نمونه کارها

استخر صنعتی 1

بدون دیدگاه
استخر صنعتی نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب / صنعت مشاهده همه نمونه کارها