استخر شرکت ملی نفت ایران

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق

نوع دیواره: عمودی

کاربری: ذخیره آب / صنعتی