عملیات خاکی 1

اجرای استخر خاکی شرکت آبان پلیمر شرق علاوه بر تولید محصولات ژئوسنتتیک در تمام مراحل طراحی و اجرای پروژه در کنار خریداران محترم است. مشاهده همه نمونه کارها