استخر خاکی

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق
موقعیت مکانی: خراسان جنوبی
کاربری: ذخیره آب / کشاورزی