استخر پیش ساخته 2

استخر پیش ساخته نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب مشاهده همه نمونه کارها

استخر پیش ساخته گلخانه

استخر پیش ساخته گلخانهبیشترین ارتفاع مخزن پیش ساخته در ایران (3/4متر)استخر پیش ساخته پوشش داخلی: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق کاربری: ذخیره آب و مخزن ساخت محلول در گلخانه هیدروپونیک…