نمایشگاه کشاورزی کرمان 1401 |

چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی کرمان – آبان 1401 حضور شرکت آبان پلیمر شرق در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات و ماشین الات، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های…