کانال‌های انتقال آب

آببندی کانال‌های انتقال آب بوسیله ورق ژئوممبران بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب در ایران است. بخشی از مصرف آب در بخش کشاورزی مربوط به هدر رفت آب است.…