نمایشگاه کشاورزی قزوین 1401 – مهرگام آذر صنعت

سیزدهمین نمایشگاه کشاورزی قزوین- آذر 1401 شرکت مهرگام آذر صنعت | حضور شرکت مهرگام آذر صنعت (همکار شرکت آبان پلیمر شرق) در سیزدهمین نمایشگاه کشاورزی، ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری…

نمایشگاه کشاورزی قزوین 1401 – نوید باران جنوب |

سیزدهمین نمایشگاه کشاورزی قزوین- آذر 1401 شرکت نوید باران جنوب حضور شرکت نوید باران جنوب (همکار شرکت آبان پلیمر شرق) در سیزدهمین نمایشگاه کشاورزی، ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری و…

نمایشگاه کشاورزی کرمان 1401 |

چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی کرمان – آبان 1401 حضور شرکت آبان پلیمر شرق در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات و ماشین الات، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های…

نمایشگاه معدن مشهد 1401 |

پانزدهمین نمایشگاه معدن مشهد – شهریور 1401 حضور شرکت آبان پلیمر شرق در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و متالورژی مشهد . این نمایشگاه از تاریخ 1 لغایت 4 شهریور ماه…

نمایشگاه کشاورزی گرگان |

هجدهمین نمایشگاه کشاورزی گرگان – مهر1401 حضور شرکت آبان پلیمر شرق در هجدهمین نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته استان گلستان. این نمایشگاه از تاریخ 12 لغایت…