کانال‌های انتقال آب

آببندی کانال‌های انتقال آب بوسیله ورق ژئوممبران بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب در ایران است. بخشی از مصرف آب در بخش کشاورزی مربوط به هدر رفت آب است.…
نصب ورق ژئوممبران

مراحل اجرای استخر کشاورزی

مراحل طراحی و اجرای استخر کشاورزی استفاده از ورق ژئوممبران در طراحی و اجرای استخر کشاورزی یک رویکرد موثر و کارآمد است. ابتدا ورق ژئوممبران به عنوان لایه‌ای عایق در…