نمایشگاه معدن مشهد 1401 |

پانزدهمین نمایشگاه معدن مشهد – شهریور 1401 حضور شرکت آبان پلیمر شرق در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و متالورژی مشهد . این نمایشگاه از تاریخ 1 لغایت 4 شهریور ماه…