میگوهای خلیج فارس منبع مهم غذایی و اقتصادی برای ایران هستند

میگوهای خلیج فارس

انواع میگوهای خلیج فارس تاریخچه پرورش میگو پرورش تجاری میگو در جهان از ابتدای دهه 1960 میلادی در کشور ژاپن شروع شده و عمدتاً در کشورهای جنوب شرقی آسیا و…