بام سبز

کاربرد ژئوممبران در روف گاردن (بام سبز)

کاربرد ژئوممبران در روف گاردن (Roof Garden) استفاده از ژئوممبران در روف گاردن‌ها به عنوان یک عنصر مهم برای ایجاد عایق و حفاظت در مقابل نفوذ آب و مواد زیرین…