مقایسه انواع استخرهای کشاورزی

انواع استخرهای ذخیره آب کشاورزی استخرهای کشاورزی، سازه‌های ذخیره‌سازی آب هستند که به منظور تامین آب مورد نیاز برای ابیاری مزارع و محیط‌های کشاورزی به کار می‌روند. این استخرها در…