شرایط راه اندازی گلخانه

شرایط راه اندازی گلخانه احداث گلخانه برای تولید میوه های خارج از فصل و همچنین گل و گیاهان زینتی از قرن 17 میلادی در اروپا آغاز و در سالهای اخیر…
مصرف آب در کشاورزی

مصرف آب بخش کشاورزی

مصرف منابع آب در بخش‌های مختلف کشور در مصرف منابع آب در بخش‌های مختلف، تخصیص این منابع به کشاورزی، صنعت، آبیاری، خدمات بهداشتی و بهره‌برداری از اماکن عمومی بسیار حائز…