گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های کیفی ورق‌ ژئوممبران تولیدی شرکت آبان پلیمر شرق

وزارت جهاد کشاورزی

تأییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی

  شرکت آبان پلیمر شرق مفتخر به کسب تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی برای محصول ورق ژئوممبران است.

    این تأییدیه به خریداران این اطمینان را می‌دهد که محصول ما از نظر کیفیت ساخت مورد سنجش قرار گرفته و کیفیت و دوام آن مورد تأیید است.

استاندارد ملی 15582 و GM13

این آزمون شامل  سنجش پارامترهای مختلف کیفی ورق است

این آزمون با روشهای استاندارد بین المللی، ویژگیهای کیفی مختلف ورق ژئوممبران را مورد سنجش قرار می‌دهد.

سایر گواهینامه‌ها

پروانه بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت